Հավատարմագրում


Քվեարկության օրն ընտրությունների եվ քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում իրականացնող զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հավատարմագրման եվ անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի ներկայացման կարգը, հավատարմագրման համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթի ձեվը եվ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների վկայականի ձեվը սահմանելու մասին ՀՀ ԿԸՀ որոշումը
Ընտրություններին որպես զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչներ հավատարմագրվելու մասին հայտի ձևը
Դիտորդների հավատարմագրման  եվ հավատարմագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման կարգը, դիտորդների եվ այցելուների վկայականների, հավատարմագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձեվերը սահմանելու մասին ՀՀ ԿԸՀ որոշումը
Ընտրություններին որպես դիտորդ հավատարմագրվելու հայտի ձևը
Ուղարկել դիմումը
ԶԼՄ ներկայացուցիչների և դիտորդների առցանց գրանցման համակարգ