Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով


Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով
Տեսալսողական մեդիածառայություն մատուցողների կողմից ընտրությունների նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ իրականացված մշտադիտարկման արդյունքները և եզրակացությունը, 22.09.2023
Տեսալսողական մեդիածառայություն մատուցողների կողմից ընտրությունների նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ իրականացված մշտադիտարկման արդյունքները և եզրակացությունը, 11.09.2023
Տեսալսողական մեդիածառայություն մատուցողների կողմից ընտրությունների նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ իրականացված մշտադիտարկման արդյունքները և եզրակացությունը
Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում տեսալսողական մեդիածառայություն մատուցողների կողմից ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը
Տեղեկատվություն նախընտրական քարոզչության համար տրամադրվող վճարովի եթերաժամի մեկ րոպեի գնի վերաբերյալ