Հանձնաժողովի արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի մրցույթ


  Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի պաշտոնը համալրելու համար


ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի պաշտոնը համալրելու համար (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-7) և վարկանիշային ցուցակի համապատասխան համարներում գրանցված անձանց հրավիրում է հարցազրույցի, որը տեղի կունենա 2023 թվականի մայիսի 30-ին, ժամը 1100-ին ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վարչական շենքում (ք.Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Գ.Քոչար 21ա)։

          Հարցազրույցի հրավիրելու մասին ծանուցումները վարկանիշային ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները կստանան քաղաքացիական ծառայության միասնական տեղեկատվական հարթակի միջոցով։

          Հարցազրույցին թեկնածուի մասնակցության հաստատման վերջնաժամկետը՝ թեկնածուի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկված ծանուցման պահից հաշվարկվող 24-րդ ժամն է։ 

          Հարցազրույցին հրավիրվող անձը հարցազրույցի օրը պետք է ներկայացնի հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերը՝

  • նույնականացման քարտ կամ անձնագիր (ՀԾ համարանիշ).
  • դիպլոմ (առկայության դեպքում).
  • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)
  • արական սեռի անձինք՝ զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից զինվորական կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք։

Հարցազրույցը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով։

Հիմնական աշխատավարձի չափը կազմում է՝ 139 776 (հարյուր երեսունինը հազար յոթ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ։

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված,գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվութ­­յուն ստանձնելու կարողություն, համակարգչից և տեխնիկական այլ միջոցներից օգտվելու ունակություն:

Քաղաքացիական ծառայության նշված թափուր պաշտոնի անձնագրի (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-7) էլեկտրոնային տարբերակին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Աշխատավայրի հասցեն է՝ ք. Աբովյան, Բարեկամության 1, քաղաքապետարանի վարչական շենք։

Անհրաժեշտ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-54-52-47 հեռախոսահամարով, կամ ուղարկել հաղորդագրություն BalayanG@elections.am Էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի պաշտոնը համալրելու համար (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-7) և վարկանիշային ցուցակի համապատասխան համարներում գրանցված անձանց հրավիրում է հարցազրույցի, որը տեղի կունենա 2023 թվականի մայիսի 15-ին, ժամը 1200-ին ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վարչական շենքում (ք.Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Գ.Քոչար 21ա)։

Հարցազրույցի հրավիրելու մասին ծանուցումները վարկանիշային ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները կստանան քաղաքացիական ծառայության միասնական տեղեկատվական հարթակի միջոցով։

Հարցազրույցին թեկնածուի մասնակցության հաստատման վերջնաժամկետը՝ թեկնածուի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկված ծանուցման պահից հաշվարկվող 24-րդ ժամն է։ 

Հարցազրույցին հրավիրվող անձը հարցազրույցի օրը պետք է ներկայացնի հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերը՝

  • նույնականացման քարտ կամ անձնագիր (ՀԾ համարանիշ).
  • դիպլոմ (առկայության դեպքում).
  • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)
  • արական սեռի անձինք՝ զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից զինվորական կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք։

Հարցազրույցը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով։

Հիմնական աշխատավարձի չափը կազմում է՝ 139 776 (հարյուր երեսունինը հազար յոթ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ։

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված,գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվութ­­յուն ստանձնելու կարողություն, համակարգչից և տեխնիկական այլ միջոցներից օգտվելու ունակություն:

Քաղաքացիական ծառայության նշված թափուր պաշտոնի անձնագրի (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-7) էլեկտրոնային տարբերակին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Աշխատավայրի հասցեն է՝ ք. Աբովյան, Բարեկամության 1, քաղաքապետարանի վարչական շենք։

Անհրաժեշտ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-54-52-47 հեռախոսահամարով, կամ ուղարկել հաղորդագրություն BalayanG@elections.am Էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

30.05.2023թ.
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի (պաշտոնի ծածկագիրը՝ 42-26.3-Մ6-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրելու համար 2023 թվականի մայիսի 30-ին անցկացված մրցույթի արդյունքում միակ հաղթող է ճանաչվել Շուշանիկ Ժորայի Միսակյանը։
29.05.2023թ.
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի (պաշտոնի ծածկագիրը՝ 42-26.3-Մ6-7) թափուր պաշտոնը համալրելու համար 2023 թվականի մայիսի 30-ին անցկացվող մրցույթի հարցազրույցի փուլին մասնակցելու հայտը հաստատել են քաղաքացիական ծառայության վարկանիշային ցուցակի տասը թեկնածու։