Հանձնաժողովի արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի մրցույթ 20․02․2024


  Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի պաշտոնը համալրելու համար


ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի պաշտոնը համալրելու համար (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-8) և վարկանիշային ցուցակի համապատասխան համարներում գրանցված անձանց հրավիրում է հարցազրույցի, որը տեղի կունենա 2024 թվականի մարտի 26-ին, ժամը 1100-ին ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վարչական շենքում (ք.Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Գ.Քոչար 21ա)։

          Հարցազրույցի հրավիրելու մասին ծանուցումները վարկանիշային ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները կստանան քաղաքացիական ծառայության միասնական տեղեկատվական հարթակի միջոցով։

          Հարցազրույցին թեկնածուի մասնակցության հաստատման վերջնաժամկետը՝ թեկնածուի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկված ծանուցման պահից հաշվարկվող 24-րդ ժամն է։ 

          Հարցազրույցին հրավիրվող անձը հարցազրույցի օրը պետք է ներկայացնի հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերը՝

 • նույնականացման քարտ կամ անձնագիր և ՀԾ համարանիշ.
 • դիպլոմ (առկայության դեպքում).
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)
 • արական սեռի անձինք՝ զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից զինվորական կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք։

Հարցազրույցը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով։

Հիմնական աշխատավարձի չափը կազմում է՝ 139 776 (հարյուր երեսունինը հազար յոթ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ։

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված,գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվութ­­յուն ստանձնելու կարողություն, համակարգչից և տեխնիկական այլ միջոցներից օգտվելու ունակություն:

Քաղաքացիական ծառայության նշված թափուր պաշտոնի անձնագրի (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-8) էլեկտրոնային տարբերակին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Աշխատավայրի հասցեն է՝ ք. Գորիս, Մաշտոցի 3, Վարչական երկրորդ շենք /թիվ 34 ԸԸՀ/:

Անհրաժեշտ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-54-52-47, 010-54-35-28 հեռախոսահամարներով, կամ ուղարկել հաղորդագրություն BalayanG@elections.am, Nellyg@elections.am Էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի պաշտոնը համալրելու համար (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-8) և վարկանիշային ցուցակի համապատասխան համարներում գրանցված անձանց հրավիրում է հարցազրույցի, որը տեղի կունենա 2024 թվականի մարտի 14-ին, ժամը 1100-ին ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վարչական շենքում (ք.Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Գ.Քոչար 21ա)։

          Հարցազրույցի հրավիրելու մասին ծանուցումները վարկանիշային ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները կստանան քաղաքացիական ծառայության միասնական տեղեկատվական հարթակի միջոցով։

          Հարցազրույցին թեկնածուի մասնակցության հաստատման վերջնաժամկետը՝ թեկնածուի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկված ծանուցման պահից հաշվարկվող 24-րդ ժամն է։ 

          Հարցազրույցին հրավիրվող անձը հարցազրույցի օրը պետք է ներկայացնի հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերը՝

 • նույնականացման քարտ կամ անձնագիր և ՀԾ համարանիշ.
 • դիպլոմ (առկայության դեպքում).
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)
 • արական սեռի անձինք՝ զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից զինվորական կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք։

Հարցազրույցը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով։

Հիմնական աշխատավարձի չափը կազմում է՝ 139 776 (հարյուր երեսունինը հազար յոթ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ։

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված,գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվութ­­յուն ստանձնելու կարողություն, համակարգչից և տեխնիկական այլ միջոցներից օգտվելու ունակություն:

Քաղաքացիական ծառայության նշված թափուր պաշտոնի անձնագրի (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-8) էլեկտրոնային տարբերակին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Աշխատավայրի հասցեն է՝ ք. Գորիս, Մաշտոցի 3, Վարչական երկրորդ շենք /թիվ 34 ԸԸՀ/:

Անհրաժեշտ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-54-52-47, 010-54-35-28 հեռախոսահամարներով, կամ ուղարկել հաղորդագրություն BalayanG@elections.am, Nellyg@elections.am Էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի պաշտոնը համալրելու համար (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-8) և վարկանիշային ցուցակի համապատասխան համարներում գրանցված անձանց հրավիրում է հարցազրույցի, որը տեղի կունենա 2024 թվականի փետրվարի 28-ին, ժամը 1100-ին ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վարչական շենքում (ք.Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Գ.Քոչար 21ա)։

          Հարցազրույցի հրավիրելու մասին ծանուցումները վարկանիշային ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները կստանան քաղաքացիական ծառայության միասնական տեղեկատվական հարթակի միջոցով։

          Հարցազրույցին թեկնածուի մասնակցության հաստատման վերջնաժամկետը՝ թեկնածուի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկված ծանուցման պահից հաշվարկվող 24-րդ ժամն է։ 

          Հարցազրույցին հրավիրվող անձը հարցազրույցի օրը պետք է ներկայացնի հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերը՝

 • նույնականացման քարտ կամ անձնագիր և ՀԾ համարանիշ.
 • դիպլոմ (առկայության դեպքում).
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)
 • արական սեռի անձինք՝ զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից զինվորական կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք։

Հարցազրույցը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով։

Հիմնական աշխատավարձի չափը կազմում է՝ 139 776 (հարյուր երեսունինը հազար յոթ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ։

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված,գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվութ­­յուն ստանձնելու կարողություն, համակարգչից և տեխնիկական այլ միջոցներից օգտվելու ունակություն:

Քաղաքացիական ծառայության նշված թափուր պաշտոնի անձնագրի (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-8) էլեկտրոնային տարբերակին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Աշխատավայրի հասցեն է՝ ք. Գորիս, Մաշտոցի 3, Վարչական երկրորդ շենք /թիվ 34 ԸԸՀ/:

Անհրաժեշտ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-54-52-47, 010-54-35-28 հեռախոսահամարներով, կամ ուղարկել հաղորդագրություն BalayanG@elections.am, Nellyg@elections.am Էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:

26.03.2024թ.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրելու համար 2024 թվականի մարտի 26-ին անցկացված մրցույթի արդյունքում միակ հաղթող է ճանաչվել Մելինե Հակոբի Իսրայելյանը։
14.03.2024թ.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-8) թափուր պաշտոնի համալրման համար 2024 թվականի մարտի 14-ի հարցազրույցի չկայանալու մասին /մասնակցությունը հաստատած թեկնածուն չի ներկայացել հարցազրույցին/։
28.02.2024թ.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտաքին կապերի վարչության մուտքագրողի (ծածկագիր՝ 42-26.3-Մ6-8) թափուր պաշտոնի համալրման համար 2024 թվականի փետրվարի 28-ին անցկացվող հարցազրույցի չկայանալու մասին /մասնակցությունը հաստատած թեկնածուները չեն ներկայացել հարցազրույցին/։