Ազգային ժողովին օրենքի նախագիծ առաջարկելու նախաձեռնություն


Ազգային ժողովին «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ առաջարկելու նախաձեռնություն
Տեղում ստորագրությունների հավաքումը կազմակերպելու ձևաթերթիկ
Ստորագրությունների հավաքման ձևաթերթիկի լրացման կարգը
էլեկտրոնային եղանակով նախաձեռնությանը միանալու ձևաթերթիկի ստորագրման և ՀՀ քաղաքացիների էլեկտրոնային նույնականացման կայք (21.06.2023-19.08.2023թթ.)
Նախաձեռնող խմբի լիազոր ներակայացուցիչ` Արամ Պետրոսյան, նախաձեռնող խմբի էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ artsakhhayaqve@gmail.com
Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին նախագիծը
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20.06.2023թ. թիվ 14-Ա որոշում