Գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը


Կուսակցության կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների թափուր պաշտոնների համալրման հայտի ձևը
Տեղամասային կենտրոնների ցանկը ներկայացնելու օրինակելի ձևը
Տեղաշարժման (հենաշարժական) դժվարություններ ունեցող ընտրողի կողմից՝ ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես դուրս գալու և նախընտրած վայրի մատչելի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընդգրկվելու մասին դիմումի ձևը
Ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին,կուսակցությունների դաշինքներին անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների ցանկի ձևը
Գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր
Ազգային ժողովի, համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքի ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի կողմից ներկայացվող նախընտրական ծրագրի էլեկտրոնային ձը
Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքի ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր
Հաշվետվություններ, հայտարարագրեր
Թեկնածուի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը
Նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը