Սեպտեմբերի 28-ին՝ ժամը10-ից սկսած թիվ 34ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում կիրականացվեն 34//6,   34/14, 34/16  և 34/22  ընտրական տեղամասերի վերահաշվարկի աշխատանքները