Քաղաքացիական ծառայությունՀայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկ
Տեղեկատվություն ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձաժողովում առկա թափուր պաշտոնի վերաբերյալ

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Թափուր պաշտոնների

Թափուր պաշտոնների

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնների

Թափուր պաշտոնների


Ժամանակավոր թափուր պաշտոնների


Թափուր պաշտոնների


Ժամանակավոր թափուր պաշտոնների