Քաղաքացիական ծառայությունՀայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկ
Տեղեկատվություն ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձաժողովում առկա թափուր պաշտոնի վերաբերյալ

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Թափուր պաշտոնների


Ժամանակավոր թափուր պաշտոնների


Թափուր պաշտոնների


Ժամանակավոր թափուր պաշտոնների