Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, 2022թ.

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը
Ընտրական ցուցակների առցանց մուտքագրման համակարգ (Համակարգից օգտվելու հաշիվ ստանալու դիմումի ձևը)
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների հավատարմագրում
Տեղեկատվություն ՏԻՄ ընտրությունների գրավի չափի, համայնքի ավագանու անդամների և ավագանիների անդամների թվի վերաբերյալ