Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, 2022թ.

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015