ՏԻՄ համամասնական / Սյունիք - Կապան

14.11.2021


2021թ. նոյեմբերի 14-ի Լոռու, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի համայնքների համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների ընտրություններ


Համայնքները
Տեղեկատվություն քվեարկության մասնակցության վերաբերյալ ըստ համայնքների և ըստ տեղամասերի
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը
Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար 10 000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ
Առաջադրման փաստաթղթեր ներկայացրած կուսակցություններ, կուսակցությունների դաշինքներ
Տեղամասային կենտրոնները և դրանց գտնվելու վայրերը
Հավատարմագրված զանգվածային լրատվության միջոցներ
ԶԼՄ հավատարմագրման դիմումի և ցուցակի ձևեր
Տեղեկատվություն կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն ընտրողների քանակի վերաբերյալ՝ ըստ համայնքների
Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

Մարզ Համայնք Տեղամաս Հասցե
Սյունիք Կապան 35/1 Թիվ6 հիմն.դպրոցի շենք՝ Մ.Հարությունյան 5ա
Սյունիք Կապան 35/2 Թիվ 1 ՆՈՒՀ շենք՝ Շահումյան 20/1
Սյունիք Կապան 35/3 Կապանի թիվ 7 հիմն.դպրոցի շենք՝ Շահումյան 16ա
Սյունիք Կապան 35/4 Դիսկո ակումբի շենք՝ Դավիթ բեկ 8
Սյունիք Կապան 35/5 Թիվ 3 հատուկ կրթահամալիր շենք՝ Սպանդարյան 4
Սյունիք Կապան 35/6 Թիվ 1 հիմնական դպրոցի շենք՝ Լեռնագործ. 16
Սյունիք Կապան 35/7 Բժշկահոգ.մանկ.գն. կենտրոնի շենք՝ Լենհանքեր 5
Սյունիք Կապան 35/8 Արվեստի պետական քոլեջի շենք՝ Ռ.Մելիքյան 2
Սյունիք Կապան 35/9 Հասարակական նշ. շենք՝ Մ.Ստեփանյան 7
Սյունիք Կապան 35/10 Թիվ 7 ՆՈՒՀ շենք՝ Գ.Նժդեհ 26
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 52 -ից


Մարզ Համայնք Տեղամաս ՏԸՀ անդամ Վկայական Նշանակվել է Պաշտոնը
Սյունիք Կապան 35/1 Աբգարյան Մարինե Արմենի 1906494 ՔՊԿ նախագահ
Սյունիք Կապան 35/1 Սիմոնյան Կարինե Արթուրի 2113718 ՀԱՅԱՍՏԱՆ քարտուղար
Սյունիք Կապան 35/1 Պապյան Ռուզաննա Ռուբենի 2103101 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Սյունիք Կապան 35/1 Ներսիսյան Ռուզաննա Հենրիկի 2100871 ՏԸՀ անդամ
Սյունիք Կապան 35/1 Անտոնյան Լյուդմիլա Սանատրուկի 2112761 ՔՊԿ անդամ
Սյունիք Կապան 35/1 Թումանյան Գոռ Ռուդիկի 2113183 ՀԱՅԱՍՏԱՆ անդամ
Սյունիք Կապան 35/1 Գրիգորյան Նորա Ժորայի 2000166 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Սյունիք Կապան 35/1 Ղուկասյան Տիգրան Սամվելի 041315 ՏԸՀ անդամ
Սյունիք Կապան 35/2 Զաքարյան Ալբերտ Առուստամի 2110612 ՔՊԿ նախագահ
Սյունիք Կապան 35/2 Պետրոսյան Մարինե Գառնիկի 1904919 ՔՊԿ քարտուղար
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 416 -ից

«ՇԱՆԹ ԴԱՇԻՆՔ» ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Ընտրական ցուցակ

  Հայտարարագիրը

«ՇԱՆԹ ԴԱՇԻՆՔ» ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Ընտրական ցուցակ

  Հայտարարագիրը

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 31 644
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 29
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասնակցած ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 31 673
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 20 087
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 34 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 5 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 20 086
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 20 086
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 5 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 14 012
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 331
«ՇԱՆԹ ԴԱՇԻՆՔ» ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 13 962
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 5 791
Անճշտությունների գումարային չափը 2
Թեկնածու Ձայների քանակ Տոկոս Մանդատ
ՇԴԱԿ 13 962 70.68%
19
ՔՊԿ 5 791 29.31%
8