ՏԻՄ համամասնական / Արմավիր - Արմավիր

05.12.2021


2021թ. դեկտեմբերի 5-ի Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի համայնքների համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների հերթական ընտրություններ


Համայնքները
Տեղեկատվություն վերահաշվարկի արդյունքների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն համամասնական ընտրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն քվեարկության մասնակցության վերաբերյալ ըստ համայնքների և ըստ տեղամասերի
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ
Հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում հեռուստառադիոհեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների կողմից նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ ՀՌՀ-ի մշտադիտարկման արդյունքները, եզրակացությունը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը
Հինգ քառակուսի մետրը գերազանցող արտաքին գովազդային վահանականերում քարոզչական պաստառներ փակցնելու իրավունքը ընտրություններին մասնակցող կոսակցությունների միջեվ բաշխման արդյունքները
Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար 10 000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ
Տարածքային ընըրական հանձնաժողովների գրանցման մասին որոշումները՝ ՏԸՀ էջերում
Առաջադրման փաստաթղթեր ներկայացրած կուսակցություններ, կուսակցությունների դաշինքներ
Տեղեկատվություն կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ
Տեղամասային կենտրոնները և դրանց գտնվելու վայրերը
Հավատարմագրված զանգվածային լրատվության միջոցներ
Տեղեկատվություն կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին տրամադրելու համար 5 քառակուսի մետրը գերազանցող մակերեսով վահանակների քանակի, մակերեսների, դրանց գտնվելու վայրերի և վարձավճարների վերաբերյալ
Կուսակցությունների, դաշինքների կողմից ԿԸՀ ներկայացվող հայտի էլեկտրոնային ձևաթութղը
Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում հեռուստառադիոհեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը
70 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքների ավագանու ընտրությունների ժամանակ նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում՝ հանրային ռադիոյի և հանրային հեռուստատեսության վճարովի եթերաժամի մեկ րոպեի արժեքը
Տեղեկատվություն ընտրողների քանակի վերաբերյալ՝ ըստ համայնքների
ԶԼՄ հավատարմագրման դիմումի և ցուցակի ձևեր
Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

Մարզ Համայնք Տեղամաս Հասցե
Արմավիր Արմավիր 16/1 Թիվ 1 ավագ դպրոցի շենք , Հ.Ավետիսյան 4
Արմավիր Արմավիր 16/2 Թիվ 5 հիմնական դպրոցի շենք, Հանրապետության 29
Արմավիր Արմավիր 16/3 Թիվ 4 ավագ դպրոցի շենք, Շահումյան 46
Արմավիր Արմավիր 16/4 Թիվ 6 հիմնական դպրոցի շենք, Շահումյան 20
Արմավիր Արմավիր 16/5 Թիվ 5 մանկապարտեզի շենք, Արարատյան 7
Արմավիր Արմավիր 16/6 Թիվ 10 հիմնական դպրոցի շենք, Սայաթ-Նովա 7
Արմավիր Արմավիր 16/7 Թիվ 8 մանկապարտեզի շենք, Չարենցի 26
Արմավիր Արմավիր 16/8 Թիվ 9 հիմնական դպրոցի շենք, Գորկու 5-րդ նրբ.
Արմավիր Արմավիր 16/9 Թիվ 11 մանկապարտեզի շենք, Կոմիտաս 31
Արմավիր Արմավիր 16/10 Թիվ 3 հիմնական դպրոցի շենք, Կոմիտաս 27
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 29 -ից


Մարզ Համայնք Տեղամաս ՏԸՀ անդամ Վկայական Նշանակվել է Պաշտոնը
Արմավիր Արմավիր 16/1 Հարությունյան Սյուզաննա Հովհաննեսի 2104958 ՔՊԿ նախագահ
Արմավիր Արմավիր 16/1 Իսախանյան Սյուզաննա Նորիկի 2104989 ՔՊԿ քարտուղար
Արմավիր Արմավիր 16/1 Գեվորգյան Ալվարդ Տիգրանի 1903462 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Արմավիր Արմավիր 16/1 Այվազյան Լուսինե Ազատի 2103576 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Արմավիր Արմավիր 16/1 Մարգարյան Քրիստինե Գրիշայի 2115593 ՀԱՅԱՍՏԱՆ անդամ
Արմավիր Արմավիր 16/1 Մուրադյան Ավետիք Արշալույսի 1904791 ՀԱՅԱՍՏԱՆ անդամ
Արմավիր Արմավիր 16/1 Հովհաննիսյան Նարինե Աշոտի 2114021 ՏԸՀ անդամ
Արմավիր Արմավիր 16/1 Կնյազյան Ռուբեն Հովհաննեսի 045313 ՏԸՀ անդամ
Արմավիր Արմավիր 16/2 Այվազյան Գոռ Յուրիկի 2104007 ՔՊԿ նախագահ
Արմավիր Արմավիր 16/2 Գեվորգյան Վարսիկ Միխայելի 1905276 ՀԱՅԱՍՏԱՆ քարտուղար
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 232 -ից

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Հայտարարագիր

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Ընտրական ցուցակ
    Հ/Հ Թեկնածու Կարգավիճակ Ընտրված հայտարարագիր

Աղյուսակավորում ըստ տեղամասերի
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 44 452
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 12
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասնակցած ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 44 464
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 9 214
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 46 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 900
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 9 209
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 5
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 9 214
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 895
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 36 785
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 266
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 8 370
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 578
Անճշտությունների գումարային չափը 1
Թեկնածու Ձայների քանակ Տոկոս Մանդատ Ընտրված
ՔՊԿ 8 370 99.99%
27 27