ՏԻՄ համամասնական / Տավուշ - Նոյեմբերյան

05.12.2021


2021թ. դեկտեմբերի 5-ի Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի համայնքների համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների հերթական ընտրություններ


Համայնքները
Տեղեկատվություն վերահաշվարկի արդյունքների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն համամասնական ընտրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն քվեարկության մասնակցության վերաբերյալ ըստ համայնքների և ըստ տեղամասերի
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ
Հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում հեռուստառադիոհեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների կողմից նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ ՀՌՀ-ի մշտադիտարկման արդյունքները, եզրակացությունը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը
Հինգ քառակուսի մետրը գերազանցող արտաքին գովազդային վահանականերում քարոզչական պաստառներ փակցնելու իրավունքը ընտրություններին մասնակցող կոսակցությունների միջեվ բաշխման արդյունքները
Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար 10 000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ
Տարածքային ընըրական հանձնաժողովների գրանցման մասին որոշումները՝ ՏԸՀ էջերում
Առաջադրման փաստաթղթեր ներկայացրած կուսակցություններ, կուսակցությունների դաշինքներ
Տեղեկատվություն կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ
Տեղամասային կենտրոնները և դրանց գտնվելու վայրերը
Հավատարմագրված զանգվածային լրատվության միջոցներ
Տեղեկատվություն կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին տրամադրելու համար 5 քառակուսի մետրը գերազանցող մակերեսով վահանակների քանակի, մակերեսների, դրանց գտնվելու վայրերի և վարձավճարների վերաբերյալ
Կուսակցությունների, դաշինքների կողմից ԿԸՀ ներկայացվող հայտի էլեկտրոնային ձևաթութղը
Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում հեռուստառադիոհեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը
70 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքների ավագանու ընտրությունների ժամանակ նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում՝ հանրային ռադիոյի և հանրային հեռուստատեսության վճարովի եթերաժամի մեկ րոպեի արժեքը
Տեղեկատվություն ընտրողների քանակի վերաբերյալ՝ ըստ համայնքների
ԶԼՄ հավատարմագրման դիմումի և ցուցակի ձևեր
Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

Մարզ Համայնք Տեղամաս Հասցե
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/1 Երևանյան 3, մշակույթի կենտրոն
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/2 Դպրոցականների 15, հիմնական դպրոց
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/3 Բարեկամության 6, երաժշտական դպրոց
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/4 Փողոց 1, շենք 2, 1-ին հարկ, հանդիսությունների սրահ
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/5 Փողոց 1, շենք 10, մշակույթի կենտրոն
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/6 Փողոց 3, շենք 20, թիվ 1 դպրոց
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/7 Փողոց 2, շենք 1, գեղագիտական կենտրոն
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/8 Փողոց 25, շենք 4, միջնակարգ դպրոց
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/9 Փողոց 7, շենք 8, հանդիսությունների սրահ
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/10 Փողոց 2, շենք 1, միջնակարգ դպրոց
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 24 -ից


Մարզ Համայնք Տեղամաս ՏԸՀ անդամ Վկայական Նշանակվել է Պաշտոնը
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/1 Անանյան Լուսինե Պավելի 2115197 ՔՊԿ նախագահ
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/1 Պապիկյան Վերգինե Հարությունի 2104058 ՔՊԿ քարտուղար
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/1 Ամիրաղյան Սերյոժա Սերգոյի 046320 ՀԱՅԱՍՏԱՆ անդամ
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/1 Մուղդուսյան Անահիտ Սուրենի 1909512 ՀԱՅԱՍՏԱՆ անդամ
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/1 Մարտիրոսյան Թամարա Գրիշայի 2110296 ՏԸՀ անդամ
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/1 Մամյան Սուրեն Յուրիկի 1901216 ՏԸՀ անդամ
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/1 Ճաղարյան Շախենիկ Ալիջանի 1908596 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/1 Մնացականյան Սիրանուշ Մնացականի 2113833 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/2 Գիշյան Գայանե Ռուբենի 1904777 ՀԱՅԱՍՏԱՆ նախագահ
Տավուշ Նոյեմբերյան 37/2 Եգանյան Ժանետա Հովիկի 2107775 ՔՊԿ քարտուղար
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 192 -ից

«ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Հայտարարագիր

«ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Ընտրական ցուցակ
    Հ/Հ Թեկնածու Կարգավիճակ Ընտրված հայտարարագիր

«ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Հայտարարագիր

«ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Ընտրական ցուցակ
    Հ/Հ Թեկնածու Կարգավիճակ Ընտրված հայտարարագիր

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Հայտարարագիր

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Ընտրական ցուցակ
    Հ/Հ Թեկնածու Կարգավիճակ Ընտրված հայտարարագիր

Աղյուսակավորում ըստ տեղամասերի
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 24 133
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 21
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասնակցած ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 24 154
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 13 313
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 25 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 400
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 13 290
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 24
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 13 314
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 376
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 12 288
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 267
«ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 3 856
«ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 3 480
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 5 711
Անճշտությունների գումարային չափը 5
Թեկնածու Ձայների քանակ Տոկոս Մանդատ Ընտրված
ԱԵԿ 3 856 29.54%
6 6
ՀՀԺՊԴԿ 3 480 26.66%
6 6
ՔՊԿ 5 711 43.76%
9 9