ՏԻՄ համամասնական / Լոռի - Սպիտակ

05.12.2021


2021թ. դեկտեմբերի 5-ի Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի համայնքների համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների հերթական ընտրություններ


Համայնքները
Տեղեկատվություն վերահաշվարկի արդյունքների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն համամասնական ընտրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն քվեարկության մասնակցության վերաբերյալ ըստ համայնքների և ըստ տեղամասերի
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ
Հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում հեռուստառադիոհեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների կողմից նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ ՀՌՀ-ի մշտադիտարկման արդյունքները, եզրակացությունը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը
Հինգ քառակուսի մետրը գերազանցող արտաքին գովազդային վահանականերում քարոզչական պաստառներ փակցնելու իրավունքը ընտրություններին մասնակցող կոսակցությունների միջեվ բաշխման արդյունքները
Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար 10 000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ
Տարածքային ընըրական հանձնաժողովների գրանցման մասին որոշումները՝ ՏԸՀ էջերում
Առաջադրման փաստաթղթեր ներկայացրած կուսակցություններ, կուսակցությունների դաշինքներ
Տեղեկատվություն կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ
Տեղամասային կենտրոնները և դրանց գտնվելու վայրերը
Հավատարմագրված զանգվածային լրատվության միջոցներ
Տեղեկատվություն կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին տրամադրելու համար 5 քառակուսի մետրը գերազանցող մակերեսով վահանակների քանակի, մակերեսների, դրանց գտնվելու վայրերի և վարձավճարների վերաբերյալ
Կուսակցությունների, դաշինքների կողմից ԿԸՀ ներկայացվող հայտի էլեկտրոնային ձևաթութղը
Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում հեռուստառադիոհեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը
70 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքների ավագանու ընտրությունների ժամանակ նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում՝ հանրային ռադիոյի և հանրային հեռուստատեսության վճարովի եթերաժամի մեկ րոպեի արժեքը
Տեղեկատվություն ընտրողների քանակի վերաբերյալ՝ ըստ համայնքների
ԶԼՄ հավատարմագրման դիմումի և ցուցակի ձևեր
Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

Մարզ Համայնք Տեղամաս Հասցե
Լոռի Սպիտակ 22/1 գ. Խնկոյան, հիմնական դպրոցի շենք, 1-ին փողոց, շենք 21
Լոռի Սպիտակ 22/2 գ. Լուսաղբյուր, միջնակարգ դպրոցի շենք, (հասցեն՝ 1-ին փողոց, շենք 21):
Լոռի Սպիտակ 22/3 գ. Սարալանջ,հիմնական դպրոցի շենք, (հասցեն՝ 2-րդ փողոց, շենք 1):
Լոռի Սպիտակ 22/4 գ. Հարթագյուղ, համայնքապետարանի շենք, (հասցեն՝ 6-րդ փողոց, շենք 3):
Լոռի Սպիտակ 22/5 գ. Ծաղկաբեր, դպրոցի շենք, (հասցեն՝ 2-րդ փողոց, շենք 10):
Լոռի Սպիտակ 22/6 գ. Մեծ Պարնի, դպրոցի շենք, (հասցեն՝ 1-ին փողոց, շենք 76):
Լոռի Սպիտակ 22/7 գ. Կաթնաջուր, համայնքապետարանի շենք (հասցեն՝ 13-րդ փողոց, շենք 1):
Լոռի Սպիտակ 22/8 գ. Շիրակամուտ, ՙԱրևիկ մանկապարտեզ՚ ՀՈԱԿ շենք (հասցեն՝ 9-րդ փողոց, շենք 3):
Լոռի Սպիտակ 22/9 գ. Գեղասար, միջնակարգ դպրոցի շենք, (հասցեն՝ 1-ին փողոց, 3-րդ փկղ., շենք 7):
Լոռի Սպիտակ 22/10 գ. Գոգարան, դպրոցի շենք, (հասցեն՝ 6-րդ փողոց, շենք 4):
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 31 -ից


Մարզ Համայնք Տեղամաս ՏԸՀ անդամ Վկայական Նշանակվել է Պաշտոնը
Լոռի Սպիտակ 22/1 Սիսակյան Լիլիթ Հայկի 2112023 ՔՊԿ նախագահ
Լոռի Սպիտակ 22/1 Ալեքսանյան Գառնիկ Սերյոժայի 2004740 ՔՊԿ քարտուղար
Լոռի Սպիտակ 22/1 Ասատրյան Վեներա Սեյրանի 2103597 ՏԸՀ անդամ
Լոռի Սպիտակ 22/1 Քոչարյան Արման Մերուժանի 2106198 ՏԸՀ անդամ
Լոռի Սպիտակ 22/1 Լոռենցյան Վլադիկ Արմենի 2101288 ՀԱՅԱՍՏԱՆ անդամ
Լոռի Սպիտակ 22/1 Խաչիկյան Ֆիլիկ Գեվորգի 2001873 ՀԱՅԱՍՏԱՆ անդամ
Լոռի Սպիտակ 22/1 Ազոյան Արման Մոսիի 2113924 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Լոռի Սպիտակ 22/1 Պողոսյան Արմեն Սերյոժայի 2105274 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Լոռի Սպիտակ 22/2 Մարկոսյան Աննա Լյովայի 2003909 ՔՊԿ նախագահ
Լոռի Սպիտակ 22/2 Կյուրեղյան Դուխիկ Աշոտի 2004887 ՀԱՅԱՍՏԱՆ քարտուղար
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 248 -ից

«ԻՄ ՀԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Հայտարարագիր

«ԻՄ ՀԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 • Ընտրական ցուցակ
  Հ/Հ Թեկնածու Կարգավիճակ Ընտրված հայտարարագիր

«ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Հայտարարագիր

«ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 • Ընտրական ցուցակ
  Հ/Հ Թեկնածու Կարգավիճակ Ընտրված հայտարարագիր

«ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Հայտարարագիր

«ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 • Ընտրական ցուցակ
  Հ/Հ Թեկնածու Կարգավիճակ Ընտրված հայտարարագիր

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Հայտարարագիր

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 • Ընտրական ցուցակ
  Հ/Հ Թեկնածու Կարգավիճակ Ընտրված հայտարարագիր

Աղյուսակավորում ըստ տեղամասերի
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 30 322
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 29
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասնակցած ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 30 351
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 13 147
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 32 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 13 122
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 20
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 13 142
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 080
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 18 858
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 421
«ԻՄ ՀԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 3 478
«ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 666
«ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 493
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 8 086
Անճշտությունների գումարային չափը 2
Թեկնածու Ձայների քանակ Տոկոս Մանդատ Ընտրված
ԻՀՀԿ 3 478 27.33%
8 8
ՀՅԴ 666 5.23%
1 1
ՀԱՅՐԵՆԻՔ 493 3.87%
0 0
ՔՊԿ 8 086 63.54%
18 18