ՏԻՄ համամասնական / Կոտայք - Գառնի

05.12.2021


2021թ. դեկտեմբերի 5-ի Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի համայնքների համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների հերթական ընտրություններ


Համայնքները
Տեղեկատվություն վերահաշվարկի արդյունքների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն համամասնական ընտրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն քվեարկության մասնակցության վերաբերյալ ըստ համայնքների և ըստ տեղամասերի
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ
Հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում հեռուստառադիոհեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների կողմից նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ ՀՌՀ-ի մշտադիտարկման արդյունքները, եզրակացությունը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը
Հինգ քառակուսի մետրը գերազանցող արտաքին գովազդային վահանականերում քարոզչական պաստառներ փակցնելու իրավունքը ընտրություններին մասնակցող կոսակցությունների միջեվ բաշխման արդյունքները
Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար 10 000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ
Տարածքային ընըրական հանձնաժողովների գրանցման մասին որոշումները՝ ՏԸՀ էջերում
Առաջադրման փաստաթղթեր ներկայացրած կուսակցություններ, կուսակցությունների դաշինքներ
Տեղեկատվություն կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ
Տեղամասային կենտրոնները և դրանց գտնվելու վայրերը
Հավատարմագրված զանգվածային լրատվության միջոցներ
Տեղեկատվություն կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին տրամադրելու համար 5 քառակուսի մետրը գերազանցող մակերեսով վահանակների քանակի, մակերեսների, դրանց գտնվելու վայրերի և վարձավճարների վերաբերյալ
Կուսակցությունների, դաշինքների կողմից ԿԸՀ ներկայացվող հայտի էլեկտրոնային ձևաթութղը
Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում հեռուստառադիոհեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը
70 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքների ավագանու ընտրությունների ժամանակ նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում՝ հանրային ռադիոյի և հանրային հեռուստատեսության վճարովի եթերաժամի մեկ րոպեի արժեքը
Տեղեկատվություն ընտրողների քանակի վերաբերյալ՝ ըստ համայնքների
ԶԼՄ հավատարմագրման դիմումի և ցուցակի ձևեր
Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

Մարզ Համայնք Տեղամաս Հասցե
Կոտայք Գառնի 29/42 Ջ.Ալեքյան 52, Ատոմի անվան թիվ2 ավագ դպրոց
Կոտայք Գառնի 29/43 Ս.Շահումյան 11, Գեղարվեստի դպրոց
Կոտայք Գառնի 29/44 Խ.Աբովյան 1, Արթուր Հակոբյանի անվան թիվ1 հիմն. դպրոց
Կոտայք Գառնի 29/45 Ս.Շահումյան թիվ6, Մարզամշակույթային կենտրոն
Կոտայք Գառնի 29/46 5-րդ փողոց թիվ26, Գեղադիրի միջնակարգ դպրոց
Կոտայք Գառնի 29/47 1-ին փողոց թիվ35, Գեղարդի միջնակարգ դպրոց
Կոտայք Գառնի 29/48 5-րդ փողոց թիվ12, Գողթի միջնակարգ դպրոց
Կոտայք Գառնի 29/49 4-րդ փողոց թիվ2, Հ.Մանուկյանի անվան միջնակարգ դպրոց
Կոտայք Գառնի 29/50 5-րդ փողոց թիվ6, Ողջաբերդի միջնակարգ դպրոց
1 -ից 9 արդյունքները ընդհանուր 9 -ից


Մարզ Համայնք Տեղամաս ՏԸՀ անդամ Վկայական Նշանակվել է Պաշտոնը
Կոտայք Գառնի 29/42 Մարտիրոսյան Գեվորգ Ատոմի 1908782 ՔՊԿ նախագահ
Կոտայք Գառնի 29/42 Ռոստոմյան Գեվորգ Գառնիկի 1902652 ՀԱՅԱՍՏԱՆ քարտուղար
Կոտայք Գառնի 29/42 Հովհաննիսյան Ատոմ Գեղամի 2115239 ՀԱՅԱՍՏԱՆ անդամ
Կոտայք Գառնի 29/42 Հովհաննիսյան Լիանա Արշալույսի 1902783 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Կոտայք Գառնի 29/42 Ղազարյան Հասմիկ Սարգսի 1902653 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Կոտայք Գառնի 29/42 Այվազյան Աշոտ Գարեգինի 2115148 ՏԸՀ անդամ
Կոտայք Գառնի 29/42 Եղիազարյան Աննա Հրաչյաի 1908769 ՏԸՀ անդամ
Կոտայք Գառնի 29/42 Հովհաննիսյան Մարիամ Գեվորգի 1908875 ՔՊԿ անդամ
Կոտայք Գառնի 29/43 Կարապետյան Գարուշ Ստեփանի 2115251 ՀԱՅԱՍՏԱՆ նախագահ
Կոտայք Գառնի 29/43 Վասիլյան Աստղիկ Սուրենի 2103476 ՔՊԿ քարտուղար
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 72 -ից

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Հայտարարագիր

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Ընտրական ցուցակ
    Հ/Հ Թեկնածու Կարգավիճակ Ընտրված հայտարարագիր

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


  Հայտարարագիր

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Ընտրական ցուցակ
    Հ/Հ Թեկնածու Կարգավիճակ Ընտրված հայտարարագիր

Աղյուսակավորում ըստ տեղամասերի
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 9 314
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 4
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասնակցած ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 9 318
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 5 135
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 9 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 900
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 5 132
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 3
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 5 135
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 897
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 4 667
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 113
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 1 718
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 3 302
Անճշտությունների գումարային չափը 2
Թեկնածու Ձայների քանակ Տոկոս Մանդատ Ընտրված
ՀԿ 1 718 34.21%
5 5
ՔՊԿ 3 302 65.75%
10 10