Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, 2021թ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը
Ընտրական ցուցակների առցանց մուտքագրման համակարգ (Համակարգից օգտվելու հաշիվ ստանալու դիմումի ձևը)
Ցանկ տարածքային ընտրական հանձնաժողովների, որոնց վերապահվում են 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կազմակերպելու եվ անցկացելու լիազորություններ
Տեղեկատվություն ՏԻՄ ընտրությունների գրավի չափի, համայնքի ավագանու անդամների և ավագանիների անդամների թվի վերաբերյալ
ըստ համայնքների
Իրազեկման տեսահոլովակ
Իրազեկման տեսահոլովակ
Իրազեկման տեսահոլովակ